Búa đóng cọc

  • Pile Hammer

    Búa đóng cọc

    Búa đóng cọc có ứng dụng nhanh chóng trong việc xử lý nền móng mềm của đường sắt cao tốc và đường cao tốc, cải tạo đường biển và kỹ thuật cầu và bến tàu, hỗ trợ hố móng sâu và xử lý nền móng của các tòa nhà thông thường. Thiết bị này là thiết bị đóng cọc thủy lực trong nước, có quyền sở hữu trí tuệ độc lập, giới thiệu công nghệ tiên tiến của nước ngoài. Nó có hiệu suất vượt trội. Nó sử dụng một trạm năng lượng thủy lực như một nguồn điện thủy lực và tạo ra rung động tần số cao thông qua một hộp rung, do đó, cọc có thể dễ dàng được đưa vào đất và không gây ồn ào. Nó có ưu điểm là kích thước nhỏ, hiệu quả cao và không làm hỏng cọc. Nó đặc biệt thích hợp cho các dự án cọc ngắn và trung bình như cơ quan hành chính thành phố, cầu, cống, và nền móng công trình. Tiếng ồn nhỏ và đạt tiêu chuẩn của thành phố.