Văn hóa công ty

Tinh thần công ty: kiên trì, phấn đấu hoàn thiện, không ngừng vượt lên

Tầm nhìn của công ty: trở thành nhà sản xuất phụ kiện máy xúc hàng đầu

Mục tiêu: Trở thành nhà sản xuất búa bẻ gãy thủy lực hàng đầu

Triết lý kinh doanh: dựa trên sự chính trực, đổi mới là linh hồn

Chính sách chất lượng: tỉ mỉ, không ngừng cải tiến, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và dịch vụ đạt yêu cầu, để hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp không ngừng được cải tiến.