đồ tể

  • Ripper

    đồ tể

    Máy cắt thích hợp cho đất cứng rời, đất đông, đá mềm, đá phong hóa và các vật liệu tương đối cứng khác, thuận tiện cho các hoạt động sau này. Hiện đây là phương án xây dựng không nổ mìn hiệu quả và tiện lợi.