Ngắt loại V

  • TOR Series Breaker V-type

    Bộ ngắt dòng TOR kiểu V

    Điều khiển dễ dàng và định vị dễ dàng giúp thuận tiện hơn cho công việc của máy xúc.

    Không có trọng lượng bên, giảm tỷ lệ gãy đục.

    Tổng chiều dài dài hơn và tổng trọng lượng nặng hơn, thích hợp để phá hủy tòa nhà.